Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fastighetsägare är den som äger hela fastigheten och är registrerad som ägare till fastigheten hos kommunens lantmäteri. De som endast äger en fastighet där endast de själva bor brukar inte definieras som formell fastighetsägare utan endast de fastighetsägare som hyr ut hela eller en del av fastigheten klassas normalt som fastighetsägare.

Totalt finns det omkring 80.000 privata fastigheter med cirka 700.000 lägenheter i deras lägenhetsbestånd. Dessa fastighetsägare äger merparten av alla affärslokaler och andra kommersiella lokaler.

De allra flesta fastighetsägare är små fastighetsägare och äger en fastighet där det också finns ett par hyreslägenheter som hyrs ut.Vem är fastighetsägare?

De som äger i bostadsrätt i en fastighet är i formell mening inte fastighetsägare eftersom det är bostadsrättsföreningen som är fastighetsägaren där bostadsrättslägenheten ingår. Det är endast de eller dem som i lantmäteriets fastighetsregister står som ägare till fastigheten som är fastighetsägare