Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Fastighetsbolag med lägenheter

Fastighetsbolag med lägenheter

Fastighetsföretag som äger fastigheter med bostäder i större städer sitter i en mycket bra position eftersom efterfrågan alltid kommer vara tryggad. Dock finns det regleringar som gör att fastighetsägaren inte kan höja hyrorna hur mycket som helst för lägenheterna som tidvis skett med butiker och gallerior. Inom hyresrätter finns också något som kallas bruksvärdessystem vilket innebär att hyran sätts inte av vad hyresgästerna kan tänka sig betala för att ha rätt att bo i lägenheten.

På fastighetsmarknaden för bostäder finns också Allmännyttan. De allmännyttiga fastighetsföretagen drivs utan ett primärt vinstsyfte och ägs vanligtvis av kommuner eller även av staten.Allmännyttiga fastighetsföretag

Fastighetsföretag

Några av de största allmännyttiga fastighetsbolagen i landet är:

  • Familjebostäder i Stockholm
  • Poseidon i Göteborg
  • MKB Fastighets AB i Malmö
  • Uppsalahem i Uppsala
  • Stångåstaden i Linköping