Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare´s ansvar

Att fastighetsägare av flerbostadshus innebär ett stort ansvar och regelbunden service och skötsel. Trapporna i fastigheten ska städas, fönster ska målas om, alla ytterdörrar ska få säkra lås och i vissa områden ska säkerhetsdörrar installeras för att minska risken för inbrott men även hyresgästerna bättre skydd mot brand och minskat buller.Stöd till fastighetsägare via fastighetsförvaltning

Att ta hand om och sköta en fastighet på egen hand som fastighetsägare kan gå bra så länge antalet lägenheter inte är för stort om man har inte ett annat fulltidsarbete. Dock kan det bli ont om tid och svårt att hinna med när lägenhetsantalet blir två-siffrigt. Allt fler fastighetsägare lägger ut skötsel och ekonomi av fastigheten på entreprenad till en professionell fastighetsförvaltare

Att lägga ut fastighetsskötslen på en extern part innebär att mycket tid frigörs men också att visa investeringar i utrustning som vitvaror blir billigare eftersom de stora fastighetsförvaltarna har bra rabatter på kyl och spisar. Det går egentligen att lägga precis vilken del av fastighetsskötseln som helst på en fastighetsförvaltare men det vanligast att ta hjälp med som fastighetsägare är:

  • Reparationer och ombyggnation. Detta kan vara byta av ett läckande tak eller renovering av badrummen i fastigheten.
  • Lättare underhåll som att byta lampor, kontrollera avlopp eller åtgärda elektriska fel.
  • Hantering av ekonomi och skapa fakturor och hyresavier.
  • Trädgårdsskötsel eller snöröjning borttagning av istappar.
  • Städning av trapphus och fönsterputsning.

Som fastighetsägare kan du välja exakt vad du vill ha hjälp med.