Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Fastighetsföretag

Fastighetsföretag

Fastighetsföretag är företag som äger och förvaltar fastigheter. Det finns många olika typer och former av fastighetsföretag och fastighetsbolag. Fastighetsföretagen kan klassas i dessa kategorier:

De flesta fastighetsföretagen eller fastighetskoncernerna i Sverige är privatägda med det finns även statligt eller kommunala fastighetsbolag. En del av dessa fastighetsföretagen benämns allmännyttan. Det finns även statliga fastighetsbolagFastighetsföretagens storlek

Fastighetsföretagens storlek

Det råder en stor variation på fastighetsföretagens storlek.

Det finns väldigt många små fastighetsföretag eller fastighetsfirmor som består av en enskild fastighetsägare som hyr ut en hel fastighet, en lokal, en butik eller ett antal lägenheter i fastigheten. Många av de små fastighetsägarna bor själva i en del av fastigheten.

I Sverige finns det även några mycket stora fastighetskoncerner som äger många fastigher över hela landet och ibland även i andra länder.