Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Fastighetsföretag med kontor

Fastighetsföretag med kontor

Vissa fastigheter satsar på kontor till mindre och medelstora företag. Fördelen för fastighetsbolagen som erbjuder kontor är att hyrorna per kvadratmeter är större än för bostäder. Dock så krävs det ganska bra organisation hos fastighetsföretaget för att hela tiden vara responsible på hyresgästernas behov.

De mindre och medelstora företagen har tyvärr lätt att flytta på sig och detta kan beror på flera olika saker.

  • Företaget har växte eller krympt och därmed behöver anpassa sin kostym
  • Företaget har hittat en mer attraktivt läge och vill byta
  • Företaget går bra och vill få mer ståndsmässiga lokaler
  • Företaget går dåligt och måste hitta billigare ytor
  • Företaget har lockats över av ett annat fastighetsföretag som erbjuder lägre hyra