Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Bra länkar till och om fastighetsägare

Fastighetsägare - Länkar

Det finns många bra och intresanta sidor på nätet som handlar om att vara fastighetsägare eller tjänster som erbjuds fastighetsägare. Det finns även många olika forum för små och stora fastighetsägare.
Nedan listas de bästa och mest populära sidorna för fastighetsägare.

  • Fastighetsägarna arbetar för att få tillstånd en väl fungerande fastighetsmarknad som tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler.
  • Försäkringar för fastighetsägare är ofta en betydande kostnad vilket gör att det är viktigt att hitta en prisvärd fastighetsförsäkring
  • Lantmäteriets fastighetsregister omfattar alla Sveriges fastigheter
  • Fastighets är fackförbundet som har de som arbetar åt fastighetsägarna som medlemmar så som fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.