Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Logistikfastigheter

Logistikfastigheter

Logistikfastigheter är fastigheter, oftast med lagerlokaler, som ligger i anslutning till stora allfartsvägar. De som är intresserade av dessa fastigheter är oftast företag som har ett utspritt butiksnät eller ansvarar för logistik gentemot andra företag.

De fastighetsföretag som är inriktade på logistikfastigheter kan i bland ta en risk att bygga och hyra ut dessa eftersom det finns vanligtvis mycket ledig mark att bygga på längs stora vägar och de företag som behöver fastigheterna skulle kunna tänka sig att bygga en förvalta egna fastigheter.