Fastighetsagare - En hel del om Fastighetsägare

Största fastighetsföretagen i Sverige

Största fastighetsföretagen i Sverige

Det finns ett fåtal stora eller riktigt stora fastighetsföretag i Sverige. Några av de största fastighetsbolagen, fastighetsföretagen och fastighetsförvaltarna i Sverige rä:

  • Vasakronan, Stockholm
  • Akademiska Hus, Göteborg
  • AMF Fastigheter, Stockholm
  • Castellum, Göteborg
  • Svenska Bostäder, Stockholm
  • Fabege, Stockholm
  • Stockholmshem, Stockholm
  • Diligentia, Stockholm
  • Wallenstam, Göteborg
  • Akelius, Danderyd